HPE Custom Image for VMware ESXi 6.5

شرکت Vmware بالاخره امروز نسخه HPE Custom Image for VMware ESXi 6.5 را در اختیار کاربران قرار داد . همانطور که میدانید در اواخر ابان ماه سال جاری شرکت VMware ESXi 6.5 محصولات مجازی سازی خود را به بازار ارائه کرد ؛ که امکان دانلود  برای شما همراهان عزیز از طریق این پست  فراهم شده است . امروز در این مطلب قصد داریم تا نسخه سفارشی شده برای محصولات HP را برای استفاده شما عزیزان به اشتراک بگزاریم .

hpe-custom-image-for-vmware-esxi-6-5-install-cd

HPE Custom Image for VMware ESXi 6.5 Install CD

Pass : newadmin.ir

MD5SUM: 74cf9b0aa4184e90a15478d35f3d971e


hpe-custom-image-for-vmware-esxi-6-5-offline bundle

 HPE Custom Image for VMware ESXi 6.5 Offline Bundle

MD5SUM: 09a28babd5950c2e1b40520341945b4f


HPE Custom Image for VMware ESXi 6.5 Install CD
Contains:
scsi-mpt2sas–15.10.06.00-1OEM.550.0.0.1331820–Avago–VMwareCertified–2016-11-14
elx-esx-libelxima.so-11.1.216.0-03–ELX–VMwareCertified–2016-11-14
elxiscsi–11.1.216.0-1OEM.650.0.0.4240417–EMU–VMwareCertified–2016-11-14
elxnet–11.1.196.3-1OEM.650.0.0.4240417–EMU–VMwareCertified–2016-11-14
lpfc–11.1.196.3-1OEM.650.0.0.4240417–EMU–VMwareCertified–2016-11-14
amshelper–650.10.6.0-24.4240417–HPE–PartnerSupported–2016-11-14
conrep–6.0.0.01-02.00.1.2494585–HPE–PartnerSupported–2016-11-14
hpbootcfg–6.0.0.02-02.00.6.2494585–HPE–PartnerSupported–2016-11-14
hpe-build–650.9.6.0.28-4240417–HPE–PartnerSupported–2016-11-14
hpe-cru–650.6.5.8.24-1.4240417–HPE–PartnerSupported–2016-11-14
hpe-esxi-fc-enablement–650.2.6.10-4240417–HPE–PartnerSupported–2016-11-14
hpe-ilo–650.10.0.1-24.4240417–HPE–PartnerSupported–2016-11-14
hpe-nmi–600.2.4.16-2494575–HPE–PartnerSupported–2016-11-14
hpe-smx-provider–650.03.11.00.17-4240417–HPE–VMwareAccepted–2016-11-14
hponcfg–6.0.0.4.4-2.4.2494585–HPE–PartnerSupported–2016-11-14
hptestevent–6.0.0.01-01.00.5.2494585–HPE–PartnerSupported–2016-11-14
scsi-hpdsa–5.5.0.54-1OEM.550.0.0.1331820–HPE–PartnerSupported–2016-11-14
scsi-hpvsa–5.5.0.102-1OEM.550.0.0.1331820–HPE–PartnerSupported–2016-11-14
ssacli–2.60.18.0-6.0.0.2494585–HPE–PartnerSupported–2016-11-14
nhpsa–2.0.10-1OEM.650.0.0.4240417–Microsemi–VMwareCertified–2016-11-14
qedentv–3.0.4.13-1OEM.650.0.0.4240417–QLC–VMwareCertified–2016-11-14
qfle3–1.0.28.0-1OEM.650.0.0.4240417–QLC–VMwareCertified–2016-11-14
misc-cnic-register–1.713.10.v60.1-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2016-11-14
net-bnx2–2.2.6a.v60.4-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2016-11-14
net-bnx2x–2.713.10.v60.4-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2016-11-14
net-cnic–2.713.20.v60.5-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2016-11-14
qlnativefc–2.1.50.0-1OEM.600.0.0.2768847–QLogic–VMwareCertified–2016-11-14
scsi-bnx2fc–1.713.20.v60.4-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2016-11-14
scsi-bnx2i–2.713.10.v60.3-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2016-11-14

HPE Custom Image for VMware ESXi 6.5 Offline Bundle
Contains:
scsi-mpt2sas–15.10.06.00-1OEM.550.0.0.1331820–Avago–VMwareCertified–2016-11-14
elx-esx-libelxima.so-11.1.216.0-03–ELX–VMwareCertified–2016-11-14
elxiscsi–11.1.216.0-1OEM.650.0.0.4240417–EMU–VMwareCertified–2016-11-14
elxnet–11.1.196.3-1OEM.650.0.0.4240417–EMU–VMwareCertified–2016-11-14
lpfc–11.1.196.3-1OEM.650.0.0.4240417–EMU–VMwareCertified–2016-11-14
amshelper–650.10.6.0-24.4240417–HPE–PartnerSupported–2016-11-14
conrep–6.0.0.01-02.00.1.2494585–HPE–PartnerSupported–2016-11-14
hpbootcfg–6.0.0.02-02.00.6.2494585–HPE–PartnerSupported–2016-11-14
hpe-build–650.9.6.0.28-4240417–HPE–PartnerSupported–2016-11-14
hpe-cru–650.6.5.8.24-1.4240417–HPE–PartnerSupported–2016-11-14
hpe-esxi-fc-enablement–650.2.6.10-4240417–HPE–PartnerSupported–2016-11-14
hpe-ilo–650.10.0.1-24.4240417–HPE–PartnerSupported–2016-11-14
hpe-nmi–600.2.4.16-2494575–HPE–PartnerSupported–2016-11-14
hpe-smx-provider–650.03.11.00.17-4240417–HPE–VMwareAccepted–2016-11-14
hponcfg–6.0.0.4.4-2.4.2494585–HPE–PartnerSupported–2016-11-14
hptestevent–6.0.0.01-01.00.5.2494585–HPE–PartnerSupported–2016-11-14
scsi-hpdsa–5.5.0.54-1OEM.550.0.0.1331820–HPE–PartnerSupported–2016-11-14
scsi-hpvsa–5.5.0.102-1OEM.550.0.0.1331820–HPE–PartnerSupported–2016-11-14
ssacli–2.60.18.0-6.0.0.2494585–HPE–PartnerSupported–2016-11-14
nhpsa–2.0.10-1OEM.650.0.0.4240417–Microsemi–VMwareCertified–2016-11-14
qedentv–3.0.4.13-1OEM.650.0.0.4240417–QLC–VMwareCertified–2016-11-14
qfle3–1.0.28.0-1OEM.650.0.0.4240417–QLC–VMwareCertified–2016-11-14
misc-cnic-register–1.713.10.v60.1-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2016-11-14
net-bnx2–2.2.6a.v60.4-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2016-11-14
net-bnx2x–2.713.10.v60.4-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2016-11-14
net-cnic–2.713.20.v60.5-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2016-11-14
qlnativefc–2.1.50.0-1OEM.600.0.0.2768847–QLogic–VMwareCertified–2016-11-14
scsi-bnx2fc–1.713.20.v60.4-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2016-11-14
scsi-bnx2i–2.713.10.v60.3-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2016-11-14

درباره نویسنده

newadminnews

پاسخ دهید